Kerk Scherpenzeel

HOME

Nieuwbouw Gereformeerde Gemeente Scherpenzeel

Scherpenz1a

Scherpenz1b

Enkele weken geleden is het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente Scherpenzeel in gebruik genomen. Hiermee is een lang gekoesterde wens vervuld om het aantal zitplaatsen en de functionaliteit flink uit te breiden. Momenteel is er de beschikking over 1500 zitplaatsen, tevens bestaat de mogelijkheid in de toekomst nog verder uit te breiden door de bouw van een galerij.

Scherpenz2a

Scherpenz2b

Scherpenz2c

De akoestiek in een grote kerkzaal als deze, is zeker niet gunstig voor het gesproken woord. Vooraf is daarom een uitgebreide EASE simulatie gemaakt om tot een optimaal advies te komen. Duidelijk was dat actief stuurbaar geluid hier de enige oplossing was. Slechts twee Fohhn Lfi-350, links en rechts van het liturgisch centrum, zijn voldoende voor de gehele kerkzaal. Na een uitgebreide inregelsessie, waarbij gebruik is gemaakt van EASE Systune, is de spraakverstaanbaarheid (STI) bijzonder goed. De praktijk heeft de afgelopen weken uitgewezen dat de gebruikers zeer tevreden zijn over deze installatie.
De fa. Wesotronic uit Barendrecht heeft hier een mooi project opgeleverd dat technisch op een zeer hoog niveau staat, met de laatste stand van techniek.

Scherpenz3
Scherpenz4